Μελέτη έργου - Αδειοδοτήσεις

Η διαδικασία εκπόνησης μίας μελέτης από εμάς, περιλαμβάνει τα κατωτέρω βασικότερα στάδια:

 • Πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη

  Ενημέρωση από τον πελάτη για τις ανάγκες του και πρώτη γενική καταγραφή των απαιτήσεών του, τις οποίες χρειάζεται να καλύψει η μελέτη.

 • Αυτοψία στην περιοχή του έργου

  Φωτογραφική αποτύπωση της περιοχής και καταγραφή των θετικών και αρνητικών δεδομένων.

 • Σύνταξη προσφοράς και αποδοχή από τον πελάτη

  Δίδεται έγγραφη αναλυτική παρουσίαση των εργασιών, των δαπανών των αμοιβών για την εκπόνηση της μελέτης και του τρόπου πληρωμής.

 • Αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων σε χώρους και εξοπλισμό

  Η καταγραφή σε ανάγκες εξοπλισμού των χώρων του κτιρίου (διαστάσεις επίπλων, μηχανημάτων, κλπ) είναι πολύ σημαντικά για τον σωστό σχεδιασμό των χώρων και την λειτουργία του.

 • Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων σε 3D απεικόνιση

  Η παρουσίαση των προτάσεων γίνεται με έγχρωμη τρισδιάστατη παρουσίαση των χώρων και του εξοπλισμού του κτιρίου στην οθόνη Η/Υ, με δυνατότητα τροποποιήσεων σε πραγματικό χρόνο μέχρι να επιταυχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 • Σύνταξη των απαιτούμενων μελετών

  Σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης και των λοιπών απαιτούμενων μελετών για την έκδοση της απαιτούμενης Αδείας / Γνωστοποίησης.

 • Έκδοση της απαιτούμενης Αδείας Δόμησης / ΕΕΔΜΚ / Γνωστοποίησης

  Υποστήριξη των μελετών στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την λήψη των απαιτούμενων Εγκρίσεων. Γνωστοποίηση ονομάζεται πλέον η πρώην Άδεια Λειτουργίας των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 • Παράδοση στον πελάτη των εγκεκριμένων μελετών και εγκρίσεων

  Είναι δυνατή η παροχή συμπληρωματικών λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων όπου αυτό απαιτηθεί.

Γνώσεις - εμπειρία - μεθοδικότητα - αποτελεσματικότητα

 • Η περισσότερο από 30 χρόνια επιτυχής επαγγελματική μου δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός με έδρα την Αθήνα.
 • H εικοσαετής εμπειρία μου στην αγορά ακινήτων, κυρίως στο νησί της Άνδρου ως μηχανικός εκτιμητής συνεργάτης Τραπεζών.
 • Η άριστη γνώση της πολύπλοκης Πολεοδομικής Νομοθεσίας, των Κτιριοδομικών Κανονισμών και γενικότερα της σχετικής νομοθεσίας,
 • Η μεγάλη εμπειρία μου στην υποστήριξη των μελετών και στην έκδοση Αδειών Δόμησης / ΕΕΔΜΚ / Γνωστοποιήσεων,

Αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για να επιτευχθεί το βέλτιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Θα χαρώ να συζητήσουμε όποιο σχετικό θέμα σας απασχολεί.

Δημήτρης Χέλμης
Διπλ. Πολιτικός μηχανικός
Βιογραφικό στο link

Compare listings

Compare