Εκτίμηση Ακινήτου

Γνώση - Εμπειρία - Αποτέλεσμα

Η σωστή και τεκμηριωμένη εκτίμηση ενός ακινήτου είναι μία επαγγελματικά εξειδικευμένη εργασία η οποία απαιτεί ειδικές γνώσεις και εμπειρία και συντελεί στην πώληση του ακινήτου σε μία δίκαιη τιμή τόσο για τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή.
 • Η περισσότερο από 30 χρόνια επιτυχημένη επαγγελματική μου δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός.
 • Η εμπειρία μου στην αγορά ακινήτων κυρίως στο νησί της Άνδρου, ως μηχανικός εκτιμητής συνεργάτης των Ανωνύμων Εταιρειών 
  EUROBANK PROPERTIES AE και ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, των αντίστοιχων Τραπεζών.
 • Η συνεχής επιμόρφωσή μου στις εκτιμητικές μεθόδους και στις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
  με τακτική παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων στα οποία συμμετέχουν ως εισηγητές στελέχη Τραπεζικών Οργανισμών.
 • Είμαι μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε – A.VA.G)
 • Τα ανωτέρω αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την σωστή εκτίμηση των ακινήτων.
 •  
Για τη σωστή εκτίμηση του ακινήτου πραγματοποιούμε τις κατωτέρω εργασίες:
 • Μελέτη των Τίτλων ιδιοκτησίας.
 • Εξέταση των υφισταμένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. 
 • Αυτοψία στο ακίνητο και στην γύρω περιοχή.
 • Φωτογραφική αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης.
 • Έλεγχο νομιμότητας των υφισταμένων κτισμάτων.
 • Εξέταση της επίδρασης στο ακίνητο της διαμορφωμένης κατάστασης στην περιοχή του.
 • Έρευνα της αγοράς και συγκέντρωση συγκριτικών στοιχείων πώλησης άλλων ακινήτων.
 • Σύνταξη της Έκθεσης Εκτίμησης του ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη αναλόγως του είδους της εκτίμησης, την κατάλληλη μεθοδολογία και τα αντίστοιχα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Standards.
Θα χαρώ να συζητήσουμε όποιο σχετικό θέμα σας απασχολεί.

Δημήτρης Χέλμης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός και μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε – A.VA.G)
Βιογραφικό στο link

Compare listings

Compare