Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τα κτίρια όλα τα κτίρια είτε τις ανεξάρτητες ιδιοκτησίες πλήν αποθηκών και ορισμένων ειδικών κτιρίων, είναι απαραίτητη για την ενοικίαση ή σε πολλές περιπτώσεις και για την μεταβίβασή τους.

Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια από την έκδοσή του και παραμένει σε ισχύ ανεξάρτητα από την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Αλλαγές στη χρήση, τον τρόπο θέρμανσης/ψύξης, στη μορφή των εξωτερικών όψεων του κτιρίου είτε της ανεξάρτητης ιδιοκτησίας, οδηγούν στην έκδοση νέου Πιστοποιητικού. 

Το (ΠΕΑ) δηλώνει την κατηγορία κατανάλωσης ενέργειας που χρειάζεται για την θέρμανση ή την ψύξη των χώρων του κτιρίου είτε της ανεξάρτητης ιδιοκτησίας. 
Όσο καλύτερη είναι η κατηγορία τόσο μικρότερη είναι η κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται (πετρέλαιο, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο κλπ) και επομένως τόσο μικρότερη και η δαπάνη που χρειάζεται για την θέρμανση ή την ψύξη των αντίστοιχων χώρων.

Αναζητούμε από την Πολεοδομία τα στοιχεία που χρειάζονται (εάν δεν τα έχετε), πραγματοποιούμε αυτοψία στην ιδιοκτησία σας κάνοντας τις σχετικές μετρήσεις, φωτογραφίζουμε και εκδίδουμε το Πιστοποιητικό.

Χρειαζόμαστε από εσάς ταυτότητα, ΑΦΜ/ΔΟΥ, τον τίτλο ιδιοκτησίας, το Φύλλο Ελέγχου του λεβητοστασίου εάν λειτουργεί η κεντρική θέρμανση, τον αριθμο ΚΑΕΚ της δήλωσης στο Κτηματολόγιο εάν έχει δηλωθεί.
Όλα αυτά τα έγγραφα δεν χρειάζεται να τα φωτοτυπίσεται διοτι τα φωτοτυπούμε εμείς κατά την αυτοψία. 

Επικοινωνείστε μαζί μας για να σας δώσουμε προσφορά για την σωστή και γρήγορη έκδοση του πιστοποιητικού.

Δημήτρης Χέλμης
Διπλ. Πολιτικός μηχανικός

Compare listings

Compare