Ελέγχω την νομιμότητα - Δηλώνω τις αυθαιρεσίες - Εξασφαλίζω την ιδιοκτησία μου

Η πλήρης νομιμότητα των κτιρίων θα είναι απαραίτητη με την έναρξη της εφαρμογής για την απόκτηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας για όλες τις κτιριακές κατασκευές.

Τα πρόστιμα για τις αυθαίρετες κατασκευές είτε τις αυθαίρετες χρήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 28/07/2011, θα αυξάνονται μετά την 31/06/2020.
Τον πρώτο χρόνο θα αυξάνονται 20% και μετά 5% ετησίως.
Είναι λοιπόν αναγκαία η όσο το δυνατό ταχύτερη νομιμοποίηση των αυθαίρετων αυτών εργασιών ή χρήσεων σε όλες τις ιδιοκτησίες.

Η περισσότερο από 30 χρόνια επιτυχής επαγγελματική μου δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός και η άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας,
μου παρέχουν τη δυνατότητα να σας προτείνω τον καταλληλότερο τρόπο να νομιμοποιήσετε τις αυθαίρετες κατασκευές στο ακίνητό σας, με την μικρότερη δυνατή δαπάνη.

Θα χαρώ να συζητήσουμε όποιο σχετικό θέμα σας απασχολεί.
Δημήτρης Χέλμης
Διπλ. Πολιτικός μηχανικός
Βιογραφικό στο link

Compare listings

Compare